Privacy Statement

Delft University of Technology Formula Student/FSAE Racing Team (hierna: Formula Student Team Delft) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Formula Student Team Delft toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.​

 

Persoonsgegevens

 

Formula Student Team Delft verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden: 

 • voorletters, voor- en achternaam;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

 • adresgegevens;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • rekeningnummer;

 • transactiegeschiedenis.

 • Informatie over je status als student aan de Technische Universiteit Delft of andere nederlandse onderwijsinstelling. Deze data omvat

  • Studentidentificatienummer

  • Studierichting en faculteit

  • Huidig studiejaar

  • Start van je stude​

Daarnaast verzamelt zij ook de volgende gegevens van alle bezoekers van haar website:

 • interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres, cookies en bezochte pagina’s;

 • gegevens kunnen – in overeenstemming met de regelgeving – van databrokers of andere derden kunnen zijn verkregen.

 

Doelen

 

Formula Student Team Delft verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven van leden;

 • het uitvoeren van de ledenadministratie;

 • het communiceren met leden, zowel direct als in de vorm van een nieuwsbrief;

 • Het uitvoeren van interne transacties en verrekeningen;

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Het aanmelden van teamleden voor deelname aan een Formula Student competitie (e.g. Formula Student Germany) bij de organisatie van de competitie.

 • Het delen van informatie over je status als teamlid bij Formula Student Team Delft met de Technische Universiteit Delft.​

Formula Student Team Delft zal haar leden informeren over de verwerking van persoonsgegevens op het moment van aangaan van een lidmaatschap. Op dat moment zal Formula Student Team Delft haar aspirant-leden een toestemmingsverklaring laten ondertekenen waarbij het privacystatement tevens wordt verstrekt.

Formula Student Team Delft kan ook uw toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken voor een nog niet genoemd doel. Indien het lid hiertoe toestemming verleend, dan kunt u die toestemming op een later moment.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

Bewaartermijnen

 

Formula Student Team Delft bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van betalingen voor o.a. teamactiviteiten, consumpties gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

 

Beveiliging

 

Formula Student Team Delft hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Rechten

 

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Formula Student Team Delft van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Formula Student Team Delft hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen per e-mail via info@fsteamdelft.nl of telefonisch via 015 278 8891.

 

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Formula Student Team Delft worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie en/of aanvulling
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Formula Student Team Delft. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Formula Student Team Delft ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking

Recht op overdraagbaarheid
Indien Formula Student Team Delft gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Formula Student Team Delft, kunt u S Formula Student Team Delft verzoeken om de gegevens die Formula Student Team Delft van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Ontvangers

Formula Student Team Delft verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Ook zonder commerciële basis zullen de persoonsgegevens van leden niet verstrekt worden aan derden zonder uw toestemming.

Gebruik van Cookies

Het Formula Student Team Delft maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het Formula Student Team Delft maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van het Formula Student Team Delft site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt het Formula Student Team Delft ook gebruik van tracking cookies (google analytics).

Wijzigingen

Het Formula Student Team Delft behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van het Formula Student Team Delft.

Vragen?​

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Contact

 

U kunt Formula Student Team Delft bereiken via onze website https://www.fsteamdelft.nl, per e-mail info@fsteamdelft.nl of telefonisch via 015 278 8891.

Follow Us

© 2019-2020 by Formula Student Team Delft

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • LinkedIn - White Circle